Wykaz mostów

Wykaz mostów w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowosądeckiego - stan na dzień 01.01.2017 r. - kliknij tutaj