Informacja drogowa: +48 18 442 64 88

Wykaz dróg

Wykaz dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowosądeckiego -

stan na dzień 01.01.2017 r. - kliknij tutaj