Budowa kładki pieszej w ciągu drogi powiatowej nr 1567 K Nowy Sącz - Wojnarowa - Wilczyska w miejscowości Korzenna wraz z robotami towarzyszącymi