Przebudowa drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn - Mogilno - Krużlowa polegająca na budowie chodnika, ciągu pieszo-rowerowego i zatoki autobusowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Mogilno - etap I