Przebudowa drogi powiatowej nr 1449 K Wytrzyszczka - Tropie - Bartkowa Posadowa w km 8+472 - 8+829 w m. Rożnów