Odbudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Sienna - Siedlce (nr 1561 K) w miejscowości Sienna w km 0+991,00 w postaci obiektu mostowego na potoku (potok bez nazwy - dz. 331) w km 0+009