Budowa kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1538 K Jazowsko - Obidza zlokalizowanej przy istniejącym moście w km drogi 3+273 w m. Obidza