Przebudowa drogi powiatowej nr 1576 K Nowy Sącz - Florynka w km 2+930 - 3+750