Przebudowa drogi powiatowej nr 1539 K Obidza - Brzyna w km 1+880 - 2+870