Przebudowa drogi powiatowej nr 1533 K Stary Sącz - Przysietnica - Barcice w km 9+500 - 9+885 w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową