Remont drogi powiatowej nr 1564 K Korzenna - Jasienna - Przydonica w km 4+700 - 7+100 i 8+920 - 9+000