Remont drogi powiatowej nr 1563 K Korzenna - Janczowa - Miłkowa w km 2+200 - 3+400