Odbudowa drogi powiatowej nr 1531 K Rytro - Sucha Struga - Głębokie w km 1+695 - 2+060