Informacja drogowa: +48 18 442 64 88

Remont drogi powiatowej nr 1576 K Nowy Sącz - Florynka w km 19+730 - 21+755

Numer sprawy:      PZD-NI.261.69.2017.WZ


Data zamieszczenia:      26.10.2017 r.