Informacja drogowa: +48 18 442 64 88

Przebudowa drogi powiatowej nr 1567 K Nowy Sącz - Wojnarowa - Wilczyska oraz nr 1569 K Korzenna - Krużlowa polegająca na budowie chodnika

Numer sprawy:      PZD-NI.261.65.2017.WZ