Dostawa paliw na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu