Rozbudowa drogi powiatowej nr 1551K wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego