Budowa chodników przy drogach powiatowych nr 1510 K i 1577 K