Przebudowa drogi powiatowej nr 1562K Podole Górowa - Łęka w km 10+239 - 10+675 polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem