Przebudowa drogi powiatowej nr 1550 K Trzetrzewina - Krasne Potockie - Męcina polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem w km 2+628 - 3+369