Remont drogi powiatowej nr 1560 K Wielogłowy - Ubiad w km 0+010 - 0+810