Remont drogi powiatowej nr 1576 K Nowy Sącz - Florynka: odcinek I w km od 4+860 do 5+280, odcinek II: km 6+200 do 9+070, odcinek III w km od 9+880 - 14+500 w miejscowościach: Kamionka Wielka, Królowa Polska, Królowa Górna, Bogusza, Powiat Nowosądecki