Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1512 K Krynica: ul. Pułaskiego - Tylicz