Rozbudowa drogi powiatowej nr 1560 K Wielogłowy - Ubiad obejmująca budowę nowego mostu na potoku Ubiadek wraz z rozbiórką mostu istniejącego oraz przebudową i rozbudową dojazdów