Przebudowa drogi powiatowej nr 1541 K Łącko - Kicznia w km 0+268 - 0+646 w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem