Budowa kładki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1571 K Ptaszkowa - Wojnarowa w miejscowości Krużlowa Wyżna wraz z robotami towarzyszącymi