Remont drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa - Chełmiec: odcinek I w km od 13+629 do km 16+755 i odcinek II w km od 16+755 do km 17+800 w miejscowościach: Chomranice, Klęczany, Marcinkowice, Powiat Nowosądecki