Przebudowa drogi powiatowej nr 1576 K Nowy Sącz - Florynka w km 18+386 - 18+685 oraz 19+704 - 20+176 polegająca na budowie chodnika