Usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Nowosądeckiego i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych