Przeniesienie infrastruktury telekomunikacyjnej w ciągu drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa - Chełmiec