Informacja drogowa: +48 18 442 64 88

  Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu prowadzi sprawy związane z usuwaniem pojazdów z dróg Powiatu Nowosądeckiego na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.).

 

Podmiotami wyznaczonymi przez Starostę Nowosądeckiego do holowania pojazdów i prowadzenia parkingów są:

 

1. Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "PTAK" Jerzy Ptak,

    33-300 Nowy Sącz, ul. Tarnowska 140a

    tel. (0) 18 441 07 71

    dla następujących pojazdów:

    - rowerów i motorowerów,

    - motocykli,

    - pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,

    - pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t,

    - pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t;

 

2. MOTO SOWA Wojciech Sowa

    33-311 Wielogłowy, Wielopole 140

    tel. (0) 18 443 23 66

    dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyzej 3,5 do 7,5 t,

 

3. Międzynarodowy Transport Drogowy, Spedycja i Handel Krzysztof Pochwała

    33-300 Nowy Sącz, ul. Rafała Krajewskiego 27

    tel. (0) 18 443 77 54

    dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.

 

 Zatrzymany pojazd może zostać odebrany przez właściciela lub osobę uprawnioną (tj. posiadającą dowód rejestracyjny pojazdu) po uiszczeniu opłat naliczonych przez właściciela parkingu w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00 oraz w soboty w godzinach od 8.00 do 14.00

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu prowadzi sprawy związane z usuwaniem pojazdów z dróg Powiatu Nowosądeckiego na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).

 

Podmiotami wyznaczonymi przez Starostę Nowosądeckiego do holowania pojazdów oraz prowadzenia parkingów są:

1.   Stanlak - Opoka Stanisław, Kompleksowe Naprawy Powypadkowe, Pomoc Drogowa 24h, Librantowa 142, 33-300 Nowy Sącz, tel. (0) 18 441 79 20

2.   Mechanika Pojazdowa, Pomoc Drogowa, Handel, Sławomir Antoni Pyka, ul. Krótka 19, 33-380 Krynica, tel. (0) 18 471 50 59

3.   PHU "Ptak" Jerzy Ptak, ul. Tarnowska 140a, 33-300 Nowy Sącz, tel. (0) 18 441 07 71