Uwaga III Zamknięta droga nr 1503 K Florynka-Izby

W dniach od 28 listopada 2019 r. do 7 grudnia 2019 r.będą prowadzone prace związane z odbudową korpusu drogowego, wykonaniem podbudowy i nawierzchni na osuwisku w m.Florynka w ciągu drogi powiatowej nr 1503 K Florynka-Izby  czytaj komunikat