Ogłoszenie o sprzedaży majątku ruchomego

Powiatowy Zarząd Dróg informuje, że posiada zużyte składniki majątku ruchomego

Treść ogłoszenia