Informacja na temat usuwania pojazdów z dróg na terenie Powiatu Nowosądeckiego i holowania pojazdów na parkingi strzeżone w 2020 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu prowadzi sprawy związane z usuwaniem pojazdów z dróg Powiatu Nowosądeckiego na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.).

Podmiotami wyznaczonymi przez Starostę Nowosądeckiego do holowania pojazdów i prowadzenia parkingów są:

1. Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "PTAK" Jerzy Ptak
    33-300 Nowy Sącz, ul. Tarnowska 140a
    tel. (0) 18 441 07 71
    dla następujących pojazdów:
    - rowerów i motorowerów,
    - motocykli,
    - pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
    - pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 do 7,5 t,
    - pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t;

2. Międzynarodowy Transport Drogowy, Spedycja i Handel Krzysztof Pochwała
    33-300 Nowy Sącz, ul. Rafała Krajewskiego 27
    tel. (0) 18 444 25 26
    dla następujących pojazdów:
    - pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t,
    - pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.


Zatrzymany pojazd może zostać odebrany przez właściciela lub osobę uprawnioną (tj. posiadającą dowód rejestracyjny pojazdu) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00 oraz w soboty w godzinach od 8.00 do 14.00