Informacja na temat usuwania pojazdów z dróg na terenie Powiatu Nowosądeckiego i holowania pojazdów na parkingi strzeżone w 2019 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu prowadzi sprawy związane z usuwaniem pojazdów z dróg Powiatu Nowosądeckiego na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.).

Podmiotami wyznaczonymi przez Starostę Nowosądeckiego do holowania pojazdów i prowadzenia parkingów są:

1. Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "PTAK" Jerzy Ptak
    33-300 Nowy Sącz, ul. Tarnowska 140a
    tel. (0) 18 441 07 71
    dla następujących pojazdów:
    - rowerów i motorowerów,
    - motocykli,
    - pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
    - pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 do 7,5 t,
    - pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t,
    - pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t;

2. Międzynarodowy Transport Drogowy, Spedycja i Handel Krzysztof Pochwała
    33-300 Nowy Sącz, ul. Rafała Krajewskiego 27
    tel. (0) 18 444 25 26
    dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.


Zatrzymany pojazd może zostać odebrany przez właściciela lub osobę uprawnioną (tj. posiadającą dowód rejestracyjny pojazdu) po uiszczeniu opłat naliczonych przez właściciela parkingu w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00 oraz w soboty w godzinach od 8.00 do 14.00