Informacja na temat usuwania pojazdów z dróg na terenie Powiatu Nowosądeckiego i holowania pojazdów na parkingi strzeżone w 2021 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu prowadzi sprawy związane z usuwaniem pojazdów z dróg Powiatu Nowosądeckiego na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.).

Podmiotami wyznaczonymi przez Starostę Nowosądeckiego do holowania pojazdów i prowadzenia parkingów są:

1. Henryk Konieczny Transport Towarowy
    33-340 Stary Sącz, Cyganowice 96
    tel. 793 169 305
          503 169 305

    dla następujących pojazdów:
    - rowerów i motorowerów,
    - motocykli,
    - pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t;

 

2. Henryk Konieczny Transport Towarowy
    33-340 Stary Sącz, Cyganowice 96
    tel. 885 885 400
          602 661 815

    dla następujących pojazdów:

    - pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 do 7,5 t,
    - pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 
    - pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t,
    - pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.


Zatrzymany pojazd może zostać odebrany przez właściciela lub osobę uprawnioną (tj. posiadającą dowód rejestracyjny pojazdu) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00 oraz w soboty w godzinach od 8.00 do 14.00