Wzory dokumentów do pobrania

 

Wzór wniosku o wyrażenie zgody na lokalizację ogrodzenia-budynku: pobierz

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację, przebudowę zjazdu: pobierz

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym: budowa, przebudowa, remont: pobierz

Wzór wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym pobierz

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym pobierz

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego pobierz

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego pobierz

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego pobierz

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia kategorii III-VI na przejazd pojazdu nienormatywnego pobierz

Klauzula informacyjna stanowiąca obowiązkowy załącznik do każdego z wniosków         PDF      WORD