Ogłoszenie o sprzedaży zbędnego składnika majątku ruchomego:
Hydrauliczna koparka jednonaczyniowa podsiębierna Sennebogen Zeppelin ZM12

Termin składania ofert: 29.01.2021 r. godz. 10.00