Informacja drogowa: +48 18 442 64 88

Nazwa zadania:      Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowosądeckiego w sezonie zimowym 2017/2018

Numer sprawy:      PZD-NI.261.52.2017.WZ

Data zamieszczenia:      19.10.2017 r.

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:      Zgodnie z ogłoszeniem o wyborze najkorzystniejszej oferty

Uzasadnienie wyboru:      Najkorzystniejsza oferta przedstawiajaca najkorzystniejszy bilans ceny oraz terminu płatności

Zamawiający nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów oraz nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów

Dokumenty:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zestawienie ofert

 

Nazwa zadania:      Przebudowa drogi powiatowej nr 1516 K Muszyna - Złockie polegająca na budowie chodnika w km 5+365 - 5+711 w m. Złockie

Numer sprawy:      PZD-NI.261.64.2017.WZ

Data zamieszczenia:      19.10.2017 r.

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:      Zakład Remontowo Budowlany i Malarsko Tapeciarski Lesław Szymański, Ryszard Szymański i Wiesław Mąka Spółka Cywilna, 33-370 Muszyna, Złockie 81

Uzasadnienie wyboru:      Najkorzystniejsza oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny oraz okresu gwarancji jakości

Zamawiający nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów oraz nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów

Dokumenty:      Zestawienie ofert

Nazwa zadania:      Przebudowa drogi powiatowej nr 1538 K Jazowsko - Obidza

Numer sprawy:      PZD-NI.261.63.2017.WZ

Data zamieszczenia:      19.10.2017 r.

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:      Grzegorz Zając Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe "ZIBUD", 34-608 Kamienica 477

Uzasadnienie wyboru:      Najkorzystniejsza oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny oraz okresu gwarancji jakości

Zamawiający nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów oraz nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów

Dokumenty:      Zestawienie ofert

Nazwa zadania:      Przebudowa drogi powiatowej nr 1556 K Witowice - Roznów w km 0+735 - 1+311 polegająca na budowie chodnika

Numer sprawy:      PZD-NI.261.57.2017.WZ

Data zamieszczenia:      29.09.2017 r.

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:      GFS Grzegorz Szczurek, 33-300 Nowy Sącz, ul. Elektrodowa 45

Uzasadnienie wyboru:      Najkorzystniejsza oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny oraz okresu gwarancji jakości

Zamawiający nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów oraz nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów

Dokumenty:       Zestawienie ofert

 

Nazwa zadania:      Przebudowa drogi powiatowej nr 1526 K Frycowa - Złotne

Numer sprawy:      PZD-NI.261.55.2017.WZ

Data zamieszczenia:      25.09.2017 r.

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:      Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka Akcyjna, 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagodowa 55

Uzasadnienie wyboru:      Najkorzystniejsza oferta przedstawiajaca najkorzystniejszy bilans ceny oraz okresu gwarancji jakości

Zamawiający nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów oraz nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów

Dokumenty:      Zestawienie ofert

Nazwa zadania:      Przebudowa drogi powiatowej nr 1546 K Stadła - Długołęka-Świerkla - Przyszowa

Numer sprawy:      PZD-NI.261.53.2017.WZ

Data zamieszczenia:      25.09.2017 r.

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:      Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka Akcyjna, 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagodowa 55

Uzasadnienie wyboru:      Najkorzystniejsza oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny oraz okresu gwarancji jakości

Zamawiający nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów oraz nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów

Dokumenty:      Zestawienie ofert

 

  
[0] 10  20  30  40 ...