Informacja drogowa: +48 18 442 64 88

Most w miejscowości Muszyna

Odbudowa mostu w miejscowości Muszyna na rzece Poprad w ciągu drogi powiatowej nr 1515 K Muszyna ulica Kościuszki wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1514 K Muszyna Leluchów - ul. Pułaskiego i drogi powiatowej nr 1515 K Muszyna ul. Kościuszki. 

Most w miejscowości Mystków

Odbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Mystków na potoku Łubinka w ciągu drogi powiatowej 1581 K Piątkowa - Mystków.

 

Termin realizacji: Lipiec - Grudzień 2013 r.

Wartość robót: 2.383.353,52 zł. 

Droga Łącko - Kicznia

Remont drogi powiatowej nr 1541 K Łącko - Kicznia w km 2+540 ÷ 3+220 w miejscowości Kicznia.

 

Termin realizacji: Grudzień 2013 r.

Wartość robót: 484. 002,54 zł 

Droga Rytro - Sucha Struga - Głębokie

Remont drogi powiatowej nr 1531 K  Rytro - Sucha Struga - Głębokie w km 0+160 ÷ 1+690 wraz z remontem przepustów w km 0+532 i 0+565.

 

Termin realizacji: Czerwiec - Sierpień 2013 r.

Wartość robót: 1.530.534,39 zł

 

Droga Korzenna - Krużlowa

Remont drogi powiatowej nr 1569 K Korzenna - Krużlowa w km 0+000 ÷ 0+800, 1+700 ÷ 1+800 i 3+700 ÷ 3+800.

 

Termin realizacji: Maj, Czerwiec 2013 r.

 Wartość robót: 859.730,03 zł.