Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1510 K Berest - Mochnaczka Wyżna w km 5+524 w miejscowości Czyrna. Wartość zadania - 1.935.909,18 zł brutto (w tym z dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 1.399.216,00 zł).

Przebudowa drogi powiatowej nr 1572 K Grybów - Krużlowa Niżna w km 3+000 ÷ 3+980. Wartość zadania - 611.922,54 zł brutto, w tym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 389.366,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1524 K w km 0+146 ÷ 1+100. Wartość zadania - 323.018,91 zł brutto, w tym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 203.335,00 zł

Droga Łącko - Kicznia

Remont drogi powiatowej nr 1541 K Łącko - Kicznia w km 2+540 ÷ 3+220 w miejscowości Kicznia.

 

Termin realizacji: Grudzień 2013 r.

Wartość robót: 484. 002,54 zł 

Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1575 K Królowa Górna - Ptaszkowa - Grybów w km 2+170 w miejscowości Ptaszkowa. Wartość zadania - 3.578.696,33 zł brutto (w tym z dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 2.407.705,00 zł).