Most w miejscowości Ptaszkowa

Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1575 K Królowa Górna - Ptaszkowa - Grybów w km 2+170 w miejscowości Ptaszkowa. Wartość zadania - 3.578.696,33 zł brutto (w tym z dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 2.407.705,00 zł).