Most w miejscowości Czyrna

Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1510 K Berest - Mochnaczka Wyżna w km 5+524 w miejscowości Czyrna. Wartość zadania - 1.935.909,18 zł brutto (w tym z dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 1.399.216,00 zł).