Droga Nowy Sącz - Florynka i Królowa Górna - Ptaszkowa - Grybów

Przebudowa dróg powiatowych nr 1576 K Nowy Sącz - Florynka w km 9+068 ÷ 9+879 i nr 1575 K Królowa Górna - Ptaszkowa - Grybów w km 0+007 ÷ 0+041. Wartość zadania - 1.926.739,98 zł brutto, w tym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich - 1.212.498,00 zł.