Droga Grybów - Krużlowa Niżna

Przebudowa drogi powiatowej nr 1572 K Grybów - Krużlowa Niżna w km 3+000 ÷ 3+980. Wartość zadania - 611.922,54 zł brutto, w tym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 389.366,00 zł.