Droga Maciejowa - Składziste

Przebudowa drogi powiatowej nr 1524 K w km 0+146 ÷ 1+100. Wartość zadania - 323.018,91 zł brutto, w tym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 203.335,00 zł