Droga Łącko - Kicznia

Remont drogi powiatowej nr 1541 K Łącko - Kicznia w km 2+540 ÷ 3+220 w miejscowości Kicznia.

 

Termin realizacji: Grudzień 2013 r.

Wartość robót: 484. 002,54 zł